Послови Ђелићеве веренице (2): Тендер скројен по мери
Намештај Frezza који је прецизно описан у обореном јавном позиву, Фотограф: www.frezza.com

Послови Ђелићеве веренице (2): Тендер скројен по мери

22.02.2012

Директном погодбом и без расписивања јавног позива, Фонд за подршку инвестицијама у Војводини (Vojvodina Investment Promotion-VIP) купио је у јуну прошле године по цени од 5,7 милиона динара канцеларијски намештај од фирме Нитеа д.о.о. из Београда, чији је директор и сувласник вереница тадашњег потпредседника Владе Србије Божидара Ђелића Весна Јечменица, сазнаје Пиштаљка. Претходно је Фонд расписао отворени јавни позив који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки поништила у целини, зато што су критеријуми из тендерске документације, укључујући називе произвођача, димензије и тежину намештаја, били постављени тако да на тендеру може да победи искључиво Нитеа д.о.о. Уместо да отклони уочене неправилности и поново распише тендер, Фонд је кроз преговарачки поступак набавку поверио фирми Нитеа, правдајући то „хитношћу“.

Фонд за подршку инвестицијама у Војводини објавио је у Службеном гласнику 18.2.2011. године јавни позив за набавку канцеларијског намештаја оквирне вредности од 5 милиона динара без ПДВ-а. Пре него што је истекао рок за подношење понуда у затвореним ковертама, предузеће Ктитор д.о.о. из Београда Фонду је уложило тзв. захтев за заштиту права, указујући да конкурсна документација, односно услови за учешће на тендеру нису израђени у складу са Законом о јавним набавкама. Фонд је решењем од 28.3.2011. године одбио све жалбене наводе Ктитора као неосноване, да би потом Ктитор упутио нову жалбу Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
У образложењу свог захтева за заштиту права, надлежни у Ктитору су истакли да је Фонд у јавном позиву за набавку намештаја израдио техничке спецификације тако да „одговарајући намештај може понудити искључиво ексклузивни заступник ино-произвођача управо оног намештаја чији је опис дат у конкурсној документацији, тј. Нитеа из Београда“.

Купују столицу од тачно 15 килограма

Указано је да су спецификације намештаја који је предмет набавке описане „у милиметар, центиметар и грам без икаквог могућег, макар минималног, одступања“, као и то да је за сваки комад намештаја тачно назначен „одређени произвођач“. Да проблем буде већи, Фонд је предвидео да са 40 пондера бодује рок испоруке, а да се најповољнија цена бодује са свега 30 пондера. „Дата је предност добављачу чија је роба описана у конкурсној документацији, те који исту има на лагеру или се са ино-произвођачем већ договорио о испоруци“, упозорили су из Ктитора. Ово предузеће у жалби истиче и то да за одређене комаде намештаја (столице) Фонд захтева прилагање сертификата о испуњености EN стандарда, који се у Србији још увек не издају.

Републичка комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки усвојила је 10.4.2011. године жалбени захтев предузећа Ктитор као основан и поступак јавне набавке је поништен, а Фонду је наложено да у року од 15 дана предузећу Ктитор надокнади трошкове поступка у висини од 60.000 динара.
Комисија је прихватила све наводе Ктитора и у образложењу своје одлуке констатовала је да је Фонд за сваки артикал поставио детаљне и изразито прецизне техничке захтеве „који иду од тога које естетске критеријуме тражени комади намештаја морају да задовоље, преко прецизних димензија, материјала од којих морају бити израђени, а за одређене комаде и до тачне тежнине које морају бити (нпр. столица за коју је дефинисано да мора имати тежину од тачно 15 кг)“. Према наводима Комисије, Фонд је за сваки комад намештаја који купује „назначио и назив прозивођача, као и производни програм означеног произвођача којем конкретни комад намештаја припада“, као нпр. „произвођач FREZZA CX Executive или еквивалентно“.

Дакле, оваквим штимовањем тендерских карактеристика Фонд за подршку инвестицијама у Војводини недвосмислено је прекршио члан 39. ставове 3. и 4. Закона о јавним набавкама, што је Републичка комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки и констатовала својом одлуком. „Уколико понови поступак за јавну набавку добара која су била предмет овог поступка јавне набавке, наручилац је дужан да приликом њеног спровођења у свему поступа на начин прописан одредбама Закона о јавним набавкама и одговарајућих подзаконских аката“, наводи се у образложењу решења Комисије.

Уместо да распише нови јавни позив без дискриминаторских услова, Фонд је поновио поступак набавке намештаја, али овог пута директном погодбом кроз тзв. преговарачки поступак. Фонд је 26.5.2011. године одабрао неколицину продаваца намештаја од којих је затражио понуде, након чега је уз директну погодбу посао доделио фирми Нитеа д.о.о. из Београда. У свом обавештењу које је објављено у Службеном гласнику број: 116/08 од 8.72011. године Фонд за подршку инвестицијама у Војводини истиче веома интересантне разлоге због којих је набавка спроведена директном погодбом.

Директна погодба уз изговор „хитности“

„Наручилац је донео одлуку о покретању преговарачког поступка, без објављивања јавног позива из разлога изузетне хитности проузроковане ванредним околностима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, због чега наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак“, пише у образложењу Фонда. Та институција каже да су разлози изузетне хитности проузроковане анексом уговора број: 93-00016/2009, од 30.9.2009. године, између Агенције за европске интеграције и економски развој Савезног министарства финансија Републике Аустрије и Владе АП Војводине. Према том документу наводно се, као рок за завршетак пројекта „Стратешко партнерство при подршци Интегрисаног програма привредног развоја АП Војводине“, где су и обезбеђена средства за реализацију ове набавке, наводи 30.6.2011. године.
„Непотпуна апсорпција и реализација одобрених средстава, до које би дошло неспровођењем ове набавке закључно са 30.6.2011. године, представљала би негативну референцу приликом аплицирања АП Војводине за наредне, пре свега ИПА пројекте и фондове“, пише у образложењу одлуке Фонд за подршку инвестицијама у Војводини. Из те институције наводе да су решење о поништавању првобитно расписаног тендера примили од надлежне Комисије тек 17.5.2011. године, те од тог тренутка није било могућности да изнова покрену отворени нити рестриктивни поступак, имајући у виду Законом о јавним набавкама прописане рокове који се односе на ове поступке.

Дакле, уз овакво образложење Фонд за подршку инвестицијама у Војводини на перфидан начин је избегао спровођење отвореног поступка јавне набавке који је свакако транспарентнији и далеко конкурентнији од преговарачког поступка. Уосталом да је првобитни јавни позив, који је био расписан 18.2.2011. године, био усаглашен са законом, а не са техничким карактеристикама искључиво једног понуђача – фирме Нитеа д.о.о, онда би било сасвим добољно времена да се набавка реализује. С друге стране, не само да по налогу Комисије није спроведен нови тендер, него је набавка вредна 5,7 милиона динара додељена предузећу веренице тадашњег потпредседника Владе Србије Божидара Ђелића, баш како је то било замишљено и планирано, али у први мах није успело.
 

ПРИЛОГ:

Решење Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки из маја 2011. (pdf)

 

Ознаке:

, ,

Повезани чланци:

Коментар

 1. Лазар

  А шта ту има чудно, само тужилађштва треба да раде свој посао и да се измисли полицијаска полиција поред свих досадашњих унутрашњих контрола, самоконтрола, УКП, УБПОК, САЈ, Жансдармеије, ПТЈ и других глупости у оквируима истог министарства , и.т д која би хапсила полицију .Иначе кривични закон треба поправити и то тако да полицајци и слична категорија одговара за иста кривична дела са фактором 2 или 3 тј није исто ако обичан сељал учини КД или полицајац, припадник БИА , ВОА, ВБА који знају закон , како да се од њега крију , бране, како да се понашају на суду и током истраге.Њима треба изрицати двоструке и троструке казне јер значајније оптерећују и органе државе и буџет током бескрајних процеса.

 2. vidi tata gospodin Rajković

  Isto ovo se radi već sedam godina u JKP "Vodovod"-u u Sremskoj Mitrovici. Prvo od strane smenjenog direktora i tehničke direktorice, a sad i od novog direktora i već osam godina iste tehničke direktorice. Namešteni tenderi, neraspisane javne nabavke, sukob interesa, korupcija, malverzacije, zloupotreba službenog položaja i sve moguće kriminalne radnje zbog kojih se u pravnim državama ide u zatvor, a kod nas bivate nagrađeni još boljim radnim mestom i raznoraznim beneficijama.
  A mi koji prijavimo korupciju budemo proglašeni za tehnološki višak, iako imamo diplomu odgovarajućeg fakulteta i više stručno obrazovanje , a i više radnog staža od pojedinih rukovodilaca u dotičnoj firmi, koji su dovedeni nakon našeg odlaska. Naravno sve su to likovi iz DSS-a, kao i direktor, tehnička direktorica i svi novi radnici koji su došli.
  A inspektor kome je prijavljeno sve ovo dešavanje u Vodovodu je završio u zatvoru zbog pokušaja prikrivanja ovih dela, izbog iznuđivanja novca da bi se slučaj zataškao. Pa kako ja onda da verujem policiji i pravosuđu kad već godinu dana niko ništa nije preduzeo? Da li je moguće da su ovi iz DSS-a isto toliko jaki i bezobzirni kad je u pitanju vlast kao i ovi što su na vlasti? Što vreme više prolazi čini mi se da su svi isti. Zašto onda uopšte i izlaziti na izbore?

 3. zoran

  lopovluk na veliko

 4. Miladin Simović

  Ako je sve ovo tačno što se odnosi na ministre i njihove rođake
  zašto nije podignuta krivična prijava za navedene prestupe. Ovako
  izgleda da vi i mi sa vama pištimo, ali "pas laje, vetar nosi". Ostaje da se držimo one poznate: "Ne bojte se, dobra biti neće!" Šalu nastranu,
  čini mi se da nam pomoći nema. Za masovni udar po lopurdama
  više nema ni volje, ni energije. Ipak, zašto policija i tužilaštva ćute?
  Možda rade, a mi to ne znamo. Naše slavno novinarstvo neće tragom
  zvuka pištaljke, ne sme, ili ne može, ili je nesposobno da ponese
  teret dokaza do kojih bi, eventualno, došlo. Zbogom pameti!

 5. Boba

  Začeprkajte i naći će te Đelićevu verenicu i na Naučnom Tehnološkom Parku Zvezdara.
  Ona je isporučila dupli pod-koji ne odgovara projektu i zahtevu kao i nameštaj.

 6. Jasna

  Uspesna verenica, nema sta, a tek sposobna, tata bio direktor predstavnistva Jugodrva u Italiji, verovatno je nosila namestaj kao neki gajbe i gle cuda uspela u poslu i tako ona nesmetanouspesno radi vec petnaestak godina. Bilo bi lepo kada bi svi ti amalini dali recept nasoj mladosti na koji nacin da oni nose gajbe i stolice i da postanu uspesni.

Напишите коментар